Władze

Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2017/2018

Prezes Zarządu: Paweł Frankowski

Rada Nadzorcza:

przewodnicząca: Józefa Żurawska
sekretarz: Joanna Karolczuk
członek: Mariusz Różycki
członek: Krzysztof Sobolewski