Władze

Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2015/2016

Prezes Zarządu: Joanna Żurowska

Rada Nadzorcza:

przewodniczący: Adam Kulbiej
sekretarz: Agnieszka Szymbor
członek: Józefa Żurawska