Regulamin dotyczący pandemii

Regulamin obowiązujący podczas meczów Grupa Azoty Chemik Police w Hali ZS Im. Ignacego Łukasiewicza ,przy ulicy Siedleckiej 6e w Policach.

Wchodząc do hali kibic deklaruje, że według jego najlepszej wiedzy jest zdrowy od chorób zakaźnych oraz deklaruje, że nie znajduje się na kwarantannie nałożonej przez sanepid. W dniu meczu, zgodnie z rozporządzeniem nie będzie otwarta kasa biletowa. W oczekiwaniu na wejście na halę prosimy o zachowanie zasad dystansu społecznego.

Każdy uczestnik meczu przy wejściu:

- musi zdezynfekować dłonie ( odpowiedni płyn zapewni organizator)
- Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika. Imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik  imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność.
- musi okazać bilet lub akredytacje

Każdy uczestnik imprezy zobligowany jest do:

-zachowania odpowiedniego dystansu ( co najmniej 1.5 metra) w stosunku do innych uczestników imprezy w trakcie poruszania się po hali,
-przebywania w obiekcie jedynie w maseczce/ przyłbicy
- niezmieniania miejsc po zajęciu miejsca na widowni ( zabrania się przesiadania na inne miejsce na trybunach),
Miejsca siedzące należy zajmować w szachownice pozostawiając co drugie z nich wolne tak aby zapewnić odpowiedni bezpieczny dystans. Miejsca, które są wyłączone z użytkowania zostaną odpowiednio oznaczone.
Po zakończeniu meczu widzowie proszeni są o bezzwłoczne opuszczenie obiektu.
Bezwzględnie zabronione jest wejście na parkiet i bezpośredni kontakt z zawodniczkami, trenerami i sędziami spotkania.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wzajemną wyrozumiałość. Zasady powyższe będą obowiązywać do momentu odwołania obostrzeń sanitarnych.