Mocna reprezentacja Chemika Police w plebiscycie Kuriera Szczecińskiego

7.11.2014

Rozpoczął się 61. plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na 10 najlepszych sportowców i trzech najlepszych trenerów województwa zachodniopomorskiego w roku 2014. Chemik Police, aktualny mistrz Polski, zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski ma szansę odegrać w nim pierwszoplanową rolę.

Żadna z drużyn naszego regionu nie osiągnęła w tym roku tak spektakularnych wyników, jak siatkarki Chemika Police. Jest zatem nominowana do tytułu: DRUŻYNA ROKU.

O miano SPORTOWIEC ROKU 2014, spośród grona 21 nominowanych, ubiegać się będą trzy siatkarki: Małgorzata Glinka – Mogentale, Izabela Kowalińska i Anna Werblińska. Jest to jednocześnie najliczniejsza reprezentacja jednego klubu w całej stawce pretendentów.

Na sukcesy naszej drużyny pracuje sztab szkoleniowy, na czele którego stoi Giuseppe Cuccarini. Szkoleniowiec Chemika Police jest nominowany w kategorii NAJLEPSZ TRENER.

Z kolei o tytuł MECENASA SPORTU ubiega się Grupa Azoty, główny partner Chemika Police.

O tym, kto zdobędzie zaszczytne tytuły zadecydują kibice, którzy mogą głosować na kuponach drukowanych w Kurierze Szczecińskiem oraz wysyłając SMS-y.

Głosowanie kuponowe

Każdy może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera”. Nie będą uznawane za ważne kupony błędnie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów.

W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów prosimy pomijać. Kupony należy nadsyłać do 28 listopada pod adresem: Redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego).

Do redakcyjnej skrzynki na budynku „Kuriera” można je wrzucać także do godz. 24 dnia 30 listopada.

Głosowanie SMS-owe

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmowane będą do godz. 24 dnia 30 listopada. Te wyniki, aktualizowane codziennie, widoczne będą na kurierowej stronie internetowej. Każdy zawodnik i trener (także duet ubiegający się o jedno miejsce) mają przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. 

Każdy głos na zawodnika (zawodników) – wart jest 6 punktów, a na trenera 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em). Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów wysyłają na nr 72601 wiadomość o treści: PS. wraz z dwucyfrowym numerem wybranego zawodnika lub trenera. 

Hasło PS. należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką. 

Aby zagłosować na Małgorzatę Glinkę-Mogentale należy SMS o treści: PS.01 wysłać na numer 72601.

Aby zagłosować na Izabelę Kowalińską należy SMS o treści PS.03 wysłać na numer 72601.

Aby zagłosować na Annę Werblińską należy SMS o treści PS.14 wysłać na numer 72601.

Aby zagłosować na Giuseppe Ciccariniego należy SMS o treści PS.32 wysłać na numer 72601.

Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie jakichś problemów technicznych prosimy dzwonić do redakcji Kuriera pod numer telefonu: 91 44-29-160.